Bohoslužba vděčnosti

Také máte radost z toho, když k vám Pán promluví? Já velkou, ať už se jedná o Jeho napomenutí, ukázání směru, povzbuzení či jiný typ konverzace. Pánovo slovo je pro mne jako živá voda a já cítím vděčnost, radost a pokoj. Celý článek