V Boží ruce

Dnešní doba klade tlak na výkon, pracuje se ve dne v noci. V některých zaměstnáních jsou noční směny nutné, protože nelze nechat lidi bez odborného dozoru a pomoci. Mám na mysli např. pacienty v nemocnicích, seniory v domovech důchodců, děti v kojeneckém ústavu atd. Policie také nemůže vždy počkat, až bude ráno, protože musí zasáhnout okamžitě. Takových zaměstnání s nezbytně nepřetržitým provozem existuje mnoho, stručně uvádím jen pár z nich. A to ani nemluvím o „nočních směnách“ člověka, který se stará o osobu blízkou. Lidem v těchto povoláních a službách patří velký dík a obdiv, protože to v řadě případů neberou jako zaměstnání či nutnost, ale jako poslání. Celý článek

Cestování s Pánem

Díky Boží milosti se můžeme s přáteli setkávat nad studiem Bible.

Není to samozřejmost, protože na mnoha místech světa jsou křesťané krutě pronásledováni a za vlastnictví Bible je trest smrti. Děkujme proto za náboženskou svobodu v naší zemi a přimlouvejme se za pronásledovanou církev. Modleme se i za pronásledovatele, aby opustili vládu zla a setkali se osobně s Ježíšem Kristem a přijali Ho za svého Spasitele a Pána. Celý článek