Tři otázky

Uvažujete o odchodu z CASD a ví se to o vás? Nebo jste po odchodu? Pak jistě slýcháte tvrzení okolí, se kterým se musíte vyrovnat. Budu se zde věnovat třem tvrzením, které pokládám za nejzajímavější. Cílem mé úvahy je nabídnout jiný úhel pohledu na věc nejen pro ty, kteří tato slova používají, ale i pro ty, kteří jim musí čelit. Celý článek