Don Pietro – YouTube

Vřele doporučuji youtubový kanál Dona Pietra nejen pro tuto postní dobu. Najdeš zde kvalitní a poutavé katecheze, postní modlitby žalmů, homilie i aktuální témata, která současně hýbou společností. Hledáš-li duchovní povzbuzení a dobré vzdělávání nejen v době koronaviru, určitě nahlédni! Celý článek

27 manipulativních technik

Asi před rokem jsem četla zajímavou knihu od Andrease Edmüllera a Thomase Wilhelma 27 manipulativních technik – Jak účinně manipulovat a ještě účinněji se bránit.  Nabyté vědomosti jsem využila ve svém tehdejším zaměstnání. Postupně jsem si uvědomovala, že principy popisované v knize se někdy hodí i na církevní prostředí, které rovněž nemusí být manipulace ušetřeno. Může se jednat o manipulaci vědomou nebo nevědomou. Jev manipulace je zřejmý zejména na internetových diskusích, ale objevuje se i v hovorech z očí do očí. Celý článek