Někdo čeká na Tvou modlitbu

Vždy se před cestováním modlím, aby mi Pán někoho poslal, kdo by potřeboval slyšet evangelium. A jsem zvědavá, kdo to bude :-). A tak když jsem odjížděla z Bratislavy, potkala jsem ve vestibulu muže, který mne požádal o 20 centů. Většinou to dělám tak, že lidem řeknu, aby šli se mnou a že jim koupím jídlo nebo tak. Nechci, aby peníze pak dávali třeba na alkohol. Když mě ten muž poprosil o tu drobnost, 20 centů je úplně minimální částka, tak mi přišlo na mysl „Každému, kdo tě prosí, dej…“. Neptala jsem se ho na nic, dala jsem mu to, v peněžence už jsem o mnoho víc neměla. Ten muž byl velmi vděčný i za takovou drobnost. Mne pak napadlo, že jsem mu mohla říct, že to je od Ježíše… Celý článek

Cestování s Pánem

Díky Boží milosti se můžeme s přáteli setkávat nad studiem Bible.

Není to samozřejmost, protože na mnoha místech světa jsou křesťané krutě pronásledováni a za vlastnictví Bible je trest smrti. Děkujme proto za náboženskou svobodu v naší zemi a přimlouvejme se za pronásledovanou církev. Modleme se i za pronásledovatele, aby opustili vládu zla a setkali se osobně s Ježíšem Kristem a přijali Ho za svého Spasitele a Pána. Celý článek

Pán uzdravuje i dnes

Když se modlím, začínám svůj čas s Pánem tím, že Ho chválím. Když jdu na procházku, pravidelně děkuji za Boží stvoření. Sleduji motýlky, jak sají svými sosáčky nektar z květů, děkuji za ptačí zpěv. V lese vnímám vůni jehličí, stromy šveholící svou tichou píseň a nádherně uklidňující zelenou barvu. Když vidím toto všechno, říkám si: „Bože, Ty jsi dokonalý!“ a znovu musím děkovat. Celý článek

Bohoslužba vděčnosti

Také máte radost z toho, když k vám Pán promluví? Já velkou, ať už se jedná o Jeho napomenutí, ukázání směru, povzbuzení či jiný typ konverzace. Pánovo slovo je pro mne jako živá voda a já cítím vděčnost, radost a pokoj. Celý článek