Cestování s Pánem

Díky Boží milosti se můžeme s přáteli setkávat nad studiem Bible.

Není to samozřejmost, protože na mnoha místech světa jsou křesťané krutě pronásledováni a za vlastnictví Bible je trest smrti. Děkujme proto za náboženskou svobodu v naší zemi a přimlouvejme se za pronásledovanou církev. Modleme se i za pronásledovatele, aby opustili vládu zla a setkali se osobně s Ježíšem Kristem a přijali Ho za svého Spasitele a Pána.

Naše setkání nad Biblí máme ve zvyku ukončovat shrnutím podstatných myšlenek, ke kterým jsme v průběhu studia dospěli, a poté modlitbami. Jednou jsem naše přemýšlení shrnula krátkou větou: „Pán je úžasný!“

Toto konstatování skutečnosti by se dalo považovat za mé vyznání víry. Je to poznání, které mne v posledních dnech provází stále víc a víc. Nejedná se jen o dny, kdy se vše daří, ale i o dny, kdy je zatažená obloha a slunce schované.

Jednou jsem se v neděli ráno modlila za to, abych ten den byla někomu užitečná. Prožila jsem ve sboru CB pěkné a požehnané dopoledne. Když jsem jela autobusem domů, měl kvůli objížďce 28 minut zpoždění. Na zastávce jsem se tedy z toho důvodu dala do řeči s jedním člověkem, který si pak ke mně v autobusu přisedl.

Byla to krátká cesta, poněvadž jsme oba za chvíli vystupovali pouze s rozdílem jedné zastávky. Ale když Pán požehná, dá se stihnout ledacos. V našem hovoru jsme zakotvili u téma víry. Ten pán se prohlásil za ateistu, ale říkal, že na určité věci věří. Vyprávěl o svém životě, o těžkém úraze, který měl a zázračně se z něho dostal. Povídal pak o radostech i starostech svého života.

Už mnohokrát se mi potvrdilo, že spousta lidí, kteří žijí sami, se i osaměle cítí.

Ten člověk se mě ptal, odkud jedu, tak jsem odpověděla, že ze sboru CB a že tam občas o nedělích chodím. A tudíž se možná ještě potkáme, neviděla jsem ho v autobuse poprvé.

Ten člověk vyjádřil názor, že věřící lidé jsou vyrovnanější a že jejich největší devízou je to, že se můžou svěřit Bohu a povídat si s ním za každých okolností. Pak se mě zeptal, jestli to tak opravdu je. Tento názor jsem pánovi s radostí potvrdila, ale řekla jsem mu, že ani on nemusí být sám. Když bude k Bohu mluvit, On to uslyší a odpoví. Také jsem mu řekla, že jeho život není náhoda, ale že jeho život má smysl a Bůh s ním má plán. Viděla jsem, jak se ten člověk zamyslel. Po chvíli řekl, že asi jo, když přežil ten úraz. V rozhovoru o Bohu jsme pak pokračovali. Snažila jsem se odpovídat na jeho otázky a poukázat na to, jak je Bůh nádherný a jak jsem ho poznala. Ještě těsně před výstupem jsem toho člověka pozvala do sboru, kdyby se zase někdy cítil sám.

Měla jsem radost z toho, že náš Pán odpovídá na modlitby, někdy úplně nečekaným způsobem. I zpoždění autobusu se dá využít :-). Někomu se možná může zdát, že to není nějaká bombastická zkušenost. Možná ne, ale já jsem se radovala z toho, že jsem mohla svědčit o Bohu. Nevím, jestli tento člověk uvěří, ale Pán od nás čeká, že budeme Jeho svědky. Rozsévejme, dokud můžeme. Modleme se za lásku k lidem, za příležitosti k jejich oslovení.  Dovolím si tvrdit, že Pán nám bude posílat do cesty lidi, kteří potřebují slyšet evangelium nebo naše svědectví.  Některá semínka padnou do dobré půdy. Lidé potřebují slyšet o tom, jak je Bůh dobrý, co pro nás udělal a že On jediný je pravý život. Dnes lidé poslouchají spoustu lží o Boží povaze a připisují Mu zlé vlastnosti, které patří ďáblovi. Bůh za nás dal svého Syna, abychom měli život, On nás miloval jako první. Nebojme se, jak naše svědectví vyzní, že možná bude nedokonalé – evangelium se nehlásá pomocí moudrých slov. Nebojme se, protože to není v naší síle, ale v síle Ducha Svatého. Pokud nás Duch Svatý vybízí k vydávání svědectví, velmi nás povzbuzuji, abychom ho vydali. Co my víme, možná tím někomu zachráníme život.

Za tohoto milého člověka se nyní modlím. Jestli si budeme mít možnost ještě promluvit, řeknu mu to.

Kéž by se i ostatní přesvědčili o tom, jak je náš Pán úžasný!

Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.

Ž 34,9