O mně

Milí čtenáři!

Jmenuji se Lída Rohalová a srdečně vás vítám na mých webových stránkách.

Jsem křesťanka a věřím v trojjediného Boha.

V současné době nejsem členkou žádné církevní denominace, avšak toto není, věřím, konečné stanovisko. Nacházím se nyní v procesu zvažování, ke které denominaci se připojím. Své rozhodnutí nechci uspěchat, proto si ponechávám ještě čas a prostor pro Boží vedení.

Pocházím z původně ateistické rodiny. V Boha jsem uvěřila ve svém mládí a 14 let jsem byla členkou Církve adventistů sedmého dne (CASD). V této církvi jsem vystudovala tehdejší Teologický seminář a pak na 10 měsíců nastoupila do služby kazatelky v nástupní praxi.

V roce 2013 jsem na vlastní žádost své členství v CASD ukončila z důvodu odlišného pochopení stěžejních bodů adventistické věrouky.

Zde přikládám náš odchozí dopis:

Oznámení o ukončení členství v církvi

K lidem z CASD chovám přátelský vztah a čas od času se objevím na jejich bohoslužbě, abych se pozdravila se starými známými a abychom společně chválili Boha.

Chtěla bych zdůraznit, že CASD nepokládám za sektu. Protože je však má minulost neodmyslitelně s CASD spjata, budu se někdy o této církvi zmiňovat i zde na svém webu. Tento web je však primárně o Bohu, který je nade všemi církvemi.

Názory uvedené na tomto webu jsou mými osobními názory.

Stránky jsou určeny zejména lidem, kteří:

  • prožili nebo prožívají odchod z církve
  • hledají kontakty na lidi, kteří prožili něco podobného
  • znají prostředí adventismu

Cílem těchto stránek je podporovat čtenáře:

  • aby nezahořkli
  • aby se nezříkali Bible
  • aby jejich víra v Boha rostla víc a víc
  • aby svůj pohled upínali s nadějí „vzhůru“