Sborový den BJB Viera

Dne 18. 6. 2017 jsem se zúčastnila sborového dne BJB Viera v Bratislavě. Pozvání jsem s vděčností přijala od Michala Kevického, kazatele sboru. Na přelomu srpna a září má totiž sbor Viera naplánovanou akci v Hotelu a chatové osadě Lomy. Jedná se o sborový tábor s tématikou „Biblia v tvojom živote“. V létě jsem toužila jet na nějakou podobně zaměřenou akci, a proto jsem se na tábor po konzultaci s bratrem Michalem přihlásila. Sborový den jsem vnímala jako možnost aspoň trochu se seznámit s některými lidmi ze sboru. Celý článek

Na počátku bylo fórum A čo s tým

Když se na Slovensku objevilo fórum A čo s tým, ani jsem to nezaregistrovala. Po nějaké době jsem se o jeho existenci dozvěděla a podívala jsem se tedy, o co se jedná. Přečetla jsem si pár příspěvků a řekla jsem si, že snaha je to dobrá, ale nemá moc smysl. Ty diskuse, na které jsem se dívala, se mi zdály nekonečné, dlouhé a bez výsledku. Nevěřila jsem, že by se tím mohlo něco vyřešit. Zhruba rok jsem si fóra nevšímala a vůbec jsem ho nenavštěvovala. Můj postoj k fóru nebyl negativní, ale ani pozitivní, označila bych ho za neutrální. Celý článek

Posledné dni

S modlitbou naslouchej

– kdo se bojíš posledních dní
– kdo se bojíš, že ještě nejsi dostatečně připravený
– kdo se bojíš, že nejsi dost dobrý
– kdo chceš vědět, jak se těch strachů zbavit Celý článek

Only God Can Judge Me

V tomto týdnu jsem potkala na autobusové zastávce mladého muže, který měl na levém předloktí vytetovaný nápis Only God Can Judge Me (Pouze Bůh mě může soudit). Přiznám se, že si tetování u lidí všímám. Celý článek

Přednáška o Bolívii

Minulou sobotu jsem prožila krásné chvíle v modlitebně CASD. Jednalo se o odpolední bohoslužbu, která probíhala formou přednášky. Mohli jsme se díky digitální technice alespoň na chvíli ocitnout v Bolívii a vstřebávat kulturu této země, specifika, víru. Celý článek

Kázání, knihy

V této sekci budou časem přibývat odkazy na kázání, promluvy, které se mě dotýkají. To samé platí i pro knihy. Občas si nějakou přečtu a je škoda si to nechat pro sebe. Celý článek

Růst z konfliktů

Svého času jsem se pohybovala v přítomnosti lidí na okraji společnosti. Zjistila jsem, že i tato komunita může být pro církev v něčem inspirativní, například v řešení konfliktů. Ráda bych se s vámi o svoje postřehy rozdělila a přiblížila, o co mě tato společnost obohatila. Celý článek

Bůh to s námi nevzdává

Dnešním krátkým článkem chci Bohu vyjádřit vděčnost a díky za to, že mě provází životem. Nastíním zde svůj pohled na rozum a emoce. Ráda bych také uvedla, co jsem měla možnost v uplynulých dnech prožít. Celý článek

Mt 2,1-12

Mt 2,1-12

1Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma 2a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“ 3Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. 4Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 5Oni mu řekli: „V  judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka: 6‚A ty, Betléme,‘ země Judova, vůbec nejsi ,nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael.‘“ 7Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, 8poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě; a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ 9Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. 11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. (Český studijní překlad) Celý článek