Pán uzdravuje i dnes

Když se modlím, začínám svůj čas s Pánem tím, že Ho chválím. Když jdu na procházku, pravidelně děkuji za Boží stvoření. Sleduji motýlky, jak sají svými sosáčky nektar z květů, děkuji za ptačí zpěv. V lese vnímám vůni jehličí, stromy šveholící svou tichou píseň a nádherně uklidňující zelenou barvu. Když vidím toto všechno, říkám si: „Bože, Ty jsi dokonalý!“ a znovu musím děkovat.

Pán mi dal ze své milosti zakusit Jeho dojemnou péči jak o mě, tak o moji rodinu i o mé okolí. Chválím Pána za to, že mě miluje, že mi odpouští hříchy a že mne vede. Pán je nablízku i v době, kdy se „stahují mračna“.  O jednu z mých zkušeností bych se s vámi ráda podělila a kéž je to na Boží oslavu.

Delší dobu se modlím za to, aby mne Pán vedl, aby ke mně promlouval, a abych nesešla z Jeho cesty. Chci dělat to, co se líbí Jemu a učím se rozeznávat Jeho hlas. A Pán mě skutečně vyučuje.

Na mobilu mám nainstalovanou aplikaci Bible, kde mi každý den chodí biblický verš. Nejsem sama, tuto aplikaci sleduje mnoho lidí. A častokrát mám pocit, že ty verše mluví přímo ke mně, poněvadž mají často souvislost s tím, o čem přemýšlím.

Jednou jsem se před spaním modlila za uzdravení nových vnitřních zranění. Odevzdala jsem to do Boží péče a usnula jsem. Ráno jsem se probudila a věděla jsem, že se něco změnilo. Hmatatelně jsem vnímala, že Bůh je se mnou a mé rány jsou uzdraveny. Okamžitě jsem klekla a děkovala jsem za Boží milost a lásku; miluji ty ranní chvilky!

Potom jsem se podívala, jaký mi přišel biblický verš a byl tam Ž 32,8:

 „Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.”

Četla jsem to několikrát, brala jsem to jako další odpověď na mé modlitby a v úžase a bázni jsem děkovala Bohu za to, že se ke mně opět sklonil jako už mnohokrát.

Učím se vnímat, co mi Pán říká, co má na srdci On. Už mi nestačí pořád jen mluvit a něco žádat, toužit jen po Jeho darech a vést únavný monolog. Toužím po Pánu samotném a jsem přesvědčena, že tuto touhu do mě vložil On. Pán se dává poznat každému, kdo Ho hledá. Bůh se nám zjevuje jako Otec, který touží, abychom spočinuli v Jeho náruči.

Ten den bylo krásně, proto jsem se rozhodla jít před prací na procházku. Venku jsem opět obdivovala krásnou přírodu, ale mimo to jsem procházku využila k přímluvným modlitbám. Den předtím mi přišla sms, že dcera jedné paní půjde musí jít na neodkladnou operaci. Měl se vyoperovat útvar, který do těla nepatřil. Modlila jsem se za tu paní i za tu dceru v tom smyslu, aby se uzdravila. Věřila jsem, že Pán tu prosbu slyší a čekala jsem na sms s výsledky operace. Věřím, že se modlili i ti, kterých se ta operace týkala nejvíce. Sms přišla ještě v ten den, a to, co tam bylo napsáno, mě ohromilo a naplnilo nekonečnou vděčností. V sms stálo, že operace vůbec neproběhla, protože nebylo co operovat! Ten úvar prostě zmizel! Chvála Pánu!

Tato zkušenost mě velmi povzbudila v tom, že Pán jednal i nad mé očekávání. Když jsem se modlila za tu dceru, nenapadlo mne, že na operaci nepůjde. Možná jsem čekala, že se bude dobře zotavovat, ale Pán učinil nad mé očekávání! A proto Mu ze srdce děkuji, protože On je dobrý. On je tím nejlepším lékařem, kterého znám!

Pane, děkuji Ti za to, že mne vedeš. Nechť je vyvýšeno Tvé jméno a kéž tato zkušenost poslouží ke Tvé slávě! Amen.