Přání do nového roku 2016

Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.“
Don Bosco

Do nového roku přeji nám všem, abychom dokázali smysluplně využít čas, který nám Bůh dal. Pracujme tak, abychom věřili v to, co konáme, a žijme tak, abychom si mohli říci, že to nebylo zbytečné.

Boží moudrost do života přeje
Lída Rohalová