Přání do nového roku 2017

„Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

Vážení čtenáři z ČR, Evropy i z dalekých zemí, do nového roku nám všem přeji radost z hledání a objevování nevystižitelné Pravdy, moudrost v každodenním rozhodování, pokoj shůry a vědomí, že životem nemusíme kráčet sami.
Lída Rohalová

„Lidské pravdy se formulují, Boží formuje.“
Pavel Kosorin