Přání do nového roku 2018

Vážení čtenáři!

Ráda bych vám poděkovala za vaši přízeň, korespondenci, konstruktivní připomínky a modlitby.

Kéž je pro nás všechny rok 2018 časem, kdy se budeme dívat na sebe i na druhé lidi skrze Ježíše Krista. Kéž je to čas, kdy vložíme svou ruku do té Jeho a necháme se vést.

Ať je s vámi Boží láska, pokoj a radost ve chvílích dobrých i zlých.

Lída Rohalová

Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

(Ř 8,38.39)