Přednáška o Bolívii

Minulou sobotu jsem prožila krásné chvíle v modlitebně CASD. Jednalo se o odpolední bohoslužbu, která probíhala formou přednášky. Mohli jsme se díky digitální technice alespoň na chvíli ocitnout v Bolívii a vstřebávat kulturu této země, specifika, víru.

Na přednášku jsem se vypravila, protože mě od mého příjezdu z Panamy tyto země zajímají stejně jako španělština :o). Dobrovolníci z Čech a ze Slovenska pomáhali adventistům v jednom městě Bolívie postavit modlitebnu.

Kromě jiného jsme se dozvěděli o nadšeném pracovním nasazení bolivijců, jejich pohostinnosti, pojetí času atd.

Na konci přednášky nás čekalo opět pohoštění spojené s možností vzájemného sdílení. Při takové příležitosti se potkávají i členové jiných sborů nebo lidé, kteří se delší dobu neviděli. Měla jsem možnost seznámit se také s novými lidmi a žasnout nad zázrakem obrácení nevěřícího ve věřícího.

Přestože se dnes moje důrazy víry rozcházejí s důrazy adventismu, všímám si, jak se Bůh i přes odlišné pojetí víry lidem přizpůsobuje. Myslím to tak, že Bůh často vstupuje do života člověka náhle a nečekaně, neptá se na náboženské či nenáboženské přesvědčení, nezkoumá naše důrazy, a prostě se hledajícím nechá poznat. A my jakožto hledající můžeme pak růst v Boží lásce.

Setkání bylo velice milé, děkuji za něj. Děkuji i za vřelé přivítání.

Zaměřme naši pozornost na Toho, který je živý. On se pak stane naším hlavním důrazem.

Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

J 13,34-35