Výzva k modlitbám za čínské křesťany žádající v ČR o azyl

V naší zemi můžeme svobodně vyznávat křesťanství. Tuto skutečnost většinou doceňují věřící dřívějšího data narození, kteří zažili komunistický režim s jeho represemi. Mladším ročníkům může náboženská svoboda připadat jako samozřejmost. Často je to tak, že si něčeho začneme vážit teprve tehdy, až to ztratíme.

V současné chvíli probíhá ve světě na mnoha místech kruté pronásledování křesťanů či jiných náboženských skupin. Víra těchto lidí prochází těžkými zkouškami, o jakých se většině z nás ani nezdálo. Navzdory této skutečnosti mnozí křesťané hlásají evangelium dál a přivádějí druhé lidi k Ježíši, často své pronásledovatele.

S napětím sleduji situaci čínských křesťanů, kteří zažádali v ČR o azyl. Situace pronásledových je těžká v každé zemi. Kdo jste četli knihu Nebeský muž, máte detailnější informace o tom, jak Čína s křesťany zachází. V Číně musí člověk vědět, proč je křesťanem a komu slouží, protože křesťané často platí za svou víru cenou nejvyšší – svým životem.

Ke zvyšování povědomí o situaci křesťanských žadatelů o azyl slouží také média a akce, jakou byl i nedávný pochod v Brně na jejich podporu. Mnohým věřícím v ČR není lhostejný osud svých čínských bratří a sester. Ze společenství rovněž zaznívají výzvy k modlitební podpoře.

Pokud by žadatelům o azyl nebylo vyhověno, čeká je návrat do Číny a s nejvyšší pravděpodobností mučení a smrt.

Mysleme na tyto křesťany v našich soukromých i veřejných modlitbách.

Volejme za ně k Pánu.

Mysleme na ty, kteří se narodili „na špatném místě“.

Zvyšujme povědomí o pronásledování křesťanů.

Modleme se.

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle.

Žd 13,3