XX. konference Aglow na Slovensku

Ve dnech 20. – 22. 10. jsem prožila nádherný víkend v nebi (vlastně v Popradu :-). Na pozvání mé drahé sestry Rut Krajčiové jsem se zúčastnila XX. konference Aglow na Slovensku.

Co je Aglow? Aglow je nezisková mezinárodní a mezidenominační organizace křesťanských žen. Jejím cílem je přivádět ženy k Ježíši Kristu, zvláště ty evangeliem ještě nezasažené. Ženám je předkládáno plné Ježíšovo evangelium, a tak mohou najít svou pravou identitu v Ježíši. Aglow touží, aby ženy byly naplněné Ježíšovou láskou, celou plností Boží a aby byly vybavené dary Ducha Svatého, potřebnými ke službě. Více zde: http://www.aglow.sk/o-nas. Aglow působí v mnoha zemích světa, je mezi nimi i Česká Republika.

Aglow na Slovensku slavila 20 let od svého založení. Službu Aglow podporují i někteří muži jako poradci, často jsou z řad kazatelů. Některé z nich jsem měla možnost na konferenci vidět. Zazněla tam svědectví z věznic a z různých misijních pobytů, kde sestry aktivně slouží. Pod vedením sester a bratrů jsme slyšeli rozmanité povzbudivé „príhovory” z Bible. Hlavní přednášející Jeannie Mok z Austrálie se s námi sdílela o principech Božího království, které začíná již zde na této zemi.

A skutečně jsem se na konferenci cítila jako v nebi, protože Duch Boží byl všudypřítomný. V životě a vystupování sester bylo možno zřetelně rozpoznat ovoce Ducha. Nepíšu to z pohledu omámeného nadšence z nových věcí, píšu to z pohledu „cizího” člověka, který se tam necítil „cize”, ale jako doma. Pokud by se mě někdo zeptal: „Co vidíš?” Tak odpovím: „Boží království na zemi. A pokud je to už zde takové, tak jaké to teprve bude v nebi!”

Měli jsme také možnost vyslechnout zprávy z parlamentu. Pro ty, co nevědí – ve slovenském parlamentu probíhají pravidelné modlitební chvíle za Slovensko, ostatní národy a další záležitosti. Některé sestry z Aglow mají možnost osobně se účastnit této nádherné a jedinečné příležitosti. Osobně jsem přesvědčena, že i díky těmto modlitbám je na tom Slovensko duchovně tak, jak je. Vnímám Slovensko jako velmi požehnanou zemi s velkým duchovním bohatstvím. Moje návštěvy mi to vždy jen a jen potvrzují.

Ve zpravodaji Aglow se objevilo v roce 2014 toto proroctví:

„Toto slovo pre našu krajinu prijala sestra Teresa Lee Etter z USA a odovzdala ho na Regionálnej konferencii Aglow v Partizánskom 14. 6. 2014:

Nikdy ťa nenechám a neopustím, Slovensko, pripravím ťa pre ženícha ako krásnu nevestu. Ozdobím ťa pre tento čas. A prišiel tvoj čas, aby si vyrašila tak, ako sa otvára skrytý púčik, aby ukázal krásny kvet a sladkú vôňu mojej lásky. Ja som na teba nezabudol, moje milované Slovensko. Povstanem a zasvietim nad tvojou krajinou, hovorí Pán. Naplníš svoje povolanie a predurčenie od dávnych čias, pretože ťa držím vo svojej ruke a chránim. Môj milovaný ľud, moja milovaná nevesta, moja krajina. Môj ľud, Ja ťa pozdvihnem a dám svietiť môjmu svetlu nad tebou. Moja sláva bude zjavená nad tvojou krajinou, uvidíš, že sa to naplní. Vnímam, že Boh vyzdvihne Slovensko v blízkej budúcnosti, a tak sa rozšíri povedomie o tom, čo Boh robí v strednej Európe. Slovensko sa stane povšimnutiahodným ako nikdy predtým.

Teresa Etter, Aglow Transformation Team”

To bylo v roce 2014, dnes je rok 2017 a Slovensko je zase o kus dál. Šíření Kristovy lásky pomáhá i známý evangelista Alexander Barkóci, který káže po celém světě. Těch Božích služebníků je ale mnohem více, ač nemusí být všichni tak známí. Mě zase ohledně mé duchovní obnovy Pán vedl a přitahoval ke sboru Viera. Tam je Slovo živého Boha. Samozřejmě, že nejen pouze tam, ale Pán mne vedl právě touto cestou. Věřím, že to má svůj smysl. Už teď se ten smysl odkrývá. Přijala jsem mnohá požehnání, a sama bych byla ráda požehnáním těm, se kterými se setkávám. To je možné jen v Kristově síle, ne ve vlastní.

Česká Republika má také v učitelích národa bohaté duchovní dědictví, ale jeví se mi, že si ho příliš nevážíme. Možná je čas, abychom se na našich soukromých či rodinných modlitbách začali za vládu pravidelně modlit. Kdo touží po „probuzení“ národa, musí začít v prvé řadě u sebe.

Na konferenci zaznělo také svědectví ze světové konference Aglow v Richmondu včetně proroctví ohledně Izraele a Božího lidu v této době. Rokem 5778 (židovský rok) se na Jom kipur otevřela Božímu lidu brána, o které Bůh prohlásil, že nám umožní i přes různé překážky vejít. My jen musíme udělat krok víry. Bůh bude pracovat novým způsobem. Bylo by toho ještě mnohem více.

Povzbuzením pro nás byla jak svědectví „z kazatelny“, tak svědectví v osobních rozhovorech. Byla jsem velmi potěšena, když jsem slyšela milé svědectví, jak Pán působí skrze A. Barkóciho. Hallelujah! Tato konference byla jedinečná i v tom, že jsme se jako ženy mohly sdílet, mohly jsme se povzbuzovat, naslouchat si, a mohly jsme i plakat, když bylo někdy třeba. Ale u pláče nikdy nezůstalo. Vždy přišlo tak mocné povzbuzení skrze Ducha, že povstáváme v radosti, vděčnosti a nové síle.

Měli jsme možnost zúčastnit se i vzdělávacích seminářů. Já jsem se zúčastnila semináře „Život ma baví“ pod vedením Rut. Nejen na tomto semináři, ale na celé konferenci mě oslovil „duch“ tohoto slavnostního shromáždění. Je velmi povzbudivé slyšet upřímná a opravdová vyznání sester, co Ježíš znamená v jejich životech. Nejsou to naučené poučky a fráze. V podstatě v každém veřejném i osobním rozhovoru jsem zaznamenala, že náš Pán je tématem č. 1. Dvacáté výročí konference nebylo jen obyčejným setkáním a dočasným víkendovým nadšením z duchovních věcí. To dvacáté výročí bylo pouze odrazem běžného života sester (a bratří), kde Pán je tématem č. 1! No a když se sejde dohromady více lidí, kteří mají Pána na prvním místě, je to exploze Boží lásky! Celá konference se nesla v duchu radosti, vděčnosti a touhy, aby i naše okolí poznalo našeho dobrého, laskavého a mocného Boha. A k tomu bych ráda přispěla i svými stránkami.

Svou vděčnost Pánu jsme mohli vyjádřit také zpěvem a tancem. Každý z nás se mohl projevovat svobodně. Já osobně jsem si přála, aby chvály nikdy neskončily, protože v tu chvíli je přítomno nebe na zemi. Velmi jsem oceňovala i to, že se každý mohl projevovat zcela svobodně, aniž by byl za své projevy „souzen“. V běžném životě navštěvuji spíše konzervativní společenství, kde není zvykem zvedání rukou k nebi, tleskání či dokonce tanec. Tímto nehlásám, že to je špatně. Chci jen vyjádřit, že mně osobně je bližší myšlenkový postoj vyjádřit taktéž i viditelně. Pod vedením jedné sestry jsme se mohli naučit i nějaké izraelské tance. Pevně věřím, že Pán Ježíš se s námi cítil dobře a radoval se společně s námi :-).

Zvláště jsem se těšila na vystoupení slovenské umělkyně Miriam Kaiser s vlastní tvorbou biblických písní. Slyšela jsem ji už podruhé. Uvědomila jsem si, že každý dar od Pána, který je rozvíjen, je pro Boží lid budující a je velkým požehnáním.

Boží služebníci Jeannie Mok, Ralph D. Roberts, Rut Krajčiová a mnozí další sloužili lidem také modlitbami. Lidé mohli přijít dopředu a ti, kteří byli vedeni Duchem, se za ně modlili. Zcela konkrétně. Nebyla to záležitost jedné, dvou minut. Každému člověku se věnovali úplně maximálně. Řada lidí čekajících na modlitbu nebyla tak malá. A tu jsem vnímala obrovský rozdíl oproti jiným konferencím, kterých jsem se měla možnost zúčastnit. Vůbec netvrdím, že byly všechny špatné. To vůbec ne. Chci tím říct, že z žádné konference jsem si neodnesla takové ujištění Boží věrnosti, přiznání se ke mně jako právě z této. Dříve to bylo spíše o tom programu, společenském popovídání a tak. To ale také tak trochu záleží na duchovním nastavení člověka. Někdo je z nějaké akce nadšený, má z toho duchovní užitek, někdo to vnímá jinak. Tak už to chodí. Takže podle mého vnímání zde nebylo na prvním místě společenské popovídání ani program, ale Pán. Hledali jsme nejdříve Boží království. Pán mi dal, po čem toužilo mé srdce – po Něm. A také mi přidal novou kamarádku, se kterou jsem byla na pokoji :-).

Vám, které křesťanská služba žen z Aglow zaujala, doporučuji kontaktovat příslušnou pobočku, kde se dozvíte mnohem více. Stránky Aglow v České Republice zde: http://www.aglow.cz, na Slovensku zde: http://www.aglow.sk.

Kdo máte zájem poslechnout si nahrávky z konference, tak zde:

Audio nahrávky

Bůh se k působení žen (i mužů) ve službě evangelia mocně přiznává. Aglow na Slovensku již dávno překročila hranice své země. O české Aglow mnoho nevím, protože tam nikoho neznám. Nepochybuji ale, že i zde tato služba bude užitečná. Na Slovensko mám silnou vazbu, jsem ale z ČR. Věřím, že člověk má pracovat na „Boží roli“ tam, kde je postaven. Ze Slovenska však vždy budu čerpat inspiraci a duchovní obnovu, mám na něj silnou vazbu. Ta vazba ještě více zesiluje každou návštěvou této krásné země a novými přátelstvími, které jsem tam navázala. Uvidíme, jak Boží vedení bude dále pokračovat. Těším se na to dobrodružství. S Bohem se člověk nikdy nenudí.

Děkuji Ti, Pane, za to, že jsem se mohla té konference zúčastnit. Požehnej a povzbuzuj všechny, kteří konferenci připravovali a kteří se jí zúčastnili. Nechť se Tvoje Slovo rozšiřuje skrze Tvé služebníky v moci Ducha. Jen Ty dáváš našemu životu smysl, jen Ty osvobozuješ z okovů vězení neodpuštění. Nikdo nás nemiluje víc než Ty. Ty jsi za nás položil svůj život. Základem našeho života je Tvá láska a Tvé přijetí. Ty jsi mocný, milující Bůh. Děkuji Ti za to, že dílo, které jsi v nás začal, dovedeš až do konce. Nechť je Tvoje jméno oslaveno. Amen.

Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.

Ř 14,17