Zakúšať Boží dotyk

Dnes nabízím svědectví kazatele Michala Kevického o mocném Božím dotyku v jeho životě. Je to svědectví z doby před pár lety, ale pokračuje až do dnešních časů. Na začátku videa trochu skáče obraz, ale to nebrání Duchu Svatému v tom, aby tě oslovil.

Michalova zkušenost se mě velmi dotkla i proto, že jsem obdobné vyprávění s podobnými okolnostmi a zkušenostmi zažila i od jiného člověka postaveného ve sborové službě ve vedoucí linii.  Sama jsem si také vyzkoušela pozici kazatelky, byť jen v nástupní praxi, ale ako hovorí Michal: „Duša kazateľa je veľmi krehká.“

Není to ale svědectví jen pro lidi ve vedoucích pozicích, je to svědectví pro KAŽDÉHO věřícího o Boží úžasné velké moci a lásce. Je to vyvýšení našeho Pána Ježíše Krista.  Kéž je náš Pán oslaven a  vyvýšen i v našem životě! Chvála Tobě, Pane!

https://vimeo.com/16758049